Avduking av tavle


Klikk på bildet for en større versjon.
Fredag 15. april hadde Radio DSF en spesiell ”Avduking” på Oljeberget i Jerusalem.
Det er en kirke der som kalles ”Fader Vår kirken”. Grunnen til at den kalles det, er at inne i kirken og i flere ganger som fører inn til kirken er det satt opp marmortavler med Fader Vår på forskjellige språk.
Radio DSF har besøkt denne kirke også på tidligere turer. Spørsmål har kommet flere ganger om hvorfor ikke samisk Fader Vår er der?
Dette har Radio DSF gjort noe med, og har, med økonomisk hjelp av Grønlis Legat, som eieren av Radio DSF, Norges Samemisjon, styrer med, fått laget en samisk tavle.
Tidligere var tavlene ganske store, men etter hvert er de, av plass hensyn, blitt mindre.
Fader Vår tavlen på samisk er ca. 70 cm. høy og ca. 40 cm. bred.
”Avdukingen” skjedde ved at et ”Avzzi sjal” ble holdt over tavlen. Styremedlem i Radio DSF, Inger Marie Bongo Eira fra Kautokeino og prost i Indre Finnmark prosti, Lars Haugan, sakte førte sjalet ned mens gruppen som var med på Israelsturen leste teksten etter hvert som den kom fram. Til sammen er det nå 167 Fader Vår tavler, på like mange språk.

0 kommentarer til “Avduking av tavle”


Kommentarer er stengt