Vedlikeholdsarbeider på FM-nettet

Det har blitt utført arbeider og vedlikehold på Iškoras, så senderen vår der har vært ute av drift siden 5. juni. Arbeidene skulle vært ferdig 12. juni, men senderen er fortsatt ikke i drift. Ganešvárri mister også signalet når Iškoras er ute av drift.

For Rássegálvárri har vi funnet en midlertidig løsning, så nå kan vi høres som vanlig i bygda i Karasjok, i mesteparten av Kautokeino kommune, Vadsø/Nesseby, Porsanger, Alta og Tromsø.