03:00 - (0)
Jan Bygstad - 1989.07.12 Hurdal - 2 Profeten Jesaia og hans samtid - 2
Dybde.org - Bibeluke (52:24)
-----------------
Spilt tidligere
02:58 - Robert Baardsen - Gud la ditt ord i nde lykkes -
02:57 - Asbjrn Kvalbein - Ikke sjakk matt - Norea Mediemisjon - Oppmerksomhet
02:53 - May Kristine Hansen - Du due som er i klippens revner -
02:49 - Asbjrn Kvalbein - Ondskapshus - Norea Mediemisjon - Oppmuntring
02:47 - Sangere - Salmevers til dagens husandakt - Martin Luther - Husandaktsboka
02:42 - Trygve Paulsen - 8. sndag etter trefoldighet - Martin Luther - Husandaktsboka
02:38 - May Kristine Hansen - Et r vi atter ser -
02:00 - Jan Tore Olsen - Jesu lidelseshistorie, time 7 - ForOss.no - Kortkurs Fjellheim 2015
01:58 - Robert Baardsen - Jag kan icke rkna dem alla -