Sendetider

Radio DSF har fra 21. august 2017 disse sendetidene:

Mandag – Fredag
Formiddagssending 10:00 – 12:00:

10:00 – 10:30 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa
10:30 – 11:00
Mandag: Diakoniprogram på norsk
Tirsdag: Diakoniprogram på samisk
Onsdag: ForOss.no Tabletalks Søndagsteksten
Torsdag: P7 Kristen Riksradio, “Sanger vi aldri glemmer” ved Johnn Hardang.
Fredag oddetall: Samisk og norsk sang.
Fredag partall: Program fra Åpne Dører, om forfulgte kristne.
11:00 – 11:25 P7 Kristen Riksradio, “Vindu mot livet” ved Johnn Hardang.
11:25 – 12:00 Samisk og norsk sang.

Ettermiddagssending 14:00 – 16:00:
14:00 – 15:00 Sansa medialähetys sanansaatajat,
Raamattu kannesta kanteen (Veien gjennom Bibelen på finsk)
15:00 – 15:30 Diverse andakt, sang og musikk.
15:30 – 16:00 Vägen genom Bibeln (Veien gjennom Bibelen på svensk)

Kveldssending 18:00 – 21:00
18:00 – 18:30 Veien gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa
18:30 – 19:00
Mandag: Diakoniprogram på norsk
Tirsdag: Diakoniprogram på samisk
Onsdag: ForOss.no Tabletalks Søndagsteksten
Torsdag: P7 Kristen Riksradio, “Sanger vi aldri glemmer” ved Johnn Hardang.
Fredag oddetall: Samisk og norsk sang.
Fredag partall: Program fra Åpne Dører, om forfulgte kristne.
19:00 – 19:25 P7 Kristen Riksradio, “Vindu mot livet” ved Johnn Hardang.
19:25 – 20:00 Samisk og norsk sang.
20:00 – 20:30 Sansa medialähetys sanansaatajat,
Raamattu kannesta kanteen (Veien gjennom Bibelen på finsk)
20:30 – 21:00 Diverse andakt og sang.

Lørdag
Foreløpig ingen sending

Søndag
Formiddagssending 09:00 – 13:00

09:00 – 09:25 Samisk og norsk sang
09:25 – 09:30 Bibellesning
09:30 – 10:00 Samisk og norsk sang
10:00 – 11:00 Forkynnelse, og samisk og norsk sang
11:00 – 12:00 Forkynnelse, og samisk og norsk sang
12:00 – 12:05 Bibellesning
12:05 – 13:00 Samisk og norsk sang

Når vi har mulighet for det sender vi direktesendt forkynnelse på søndag fra 11:00 – 13:00.