Direktesendt innsamlingsaksjon – Njuolggosátta ruhtačoaggin-akšuvnnas

Førstkommende lørdag 22. oktober, kl. 18:00-21:00 og søndag 23. oktober kl. 10:00-13:00 har vi direktesending på Radio DSF, med andakt, intervjuer, sanger og salmer, -på samisk og norsk. Trekning av gaver som deles ut blant dere som støtter radioen økonomisk i løpet av sendinga.

Ring inn salmeønsker, hilsninger og gaveløfter. Takk til alle som støtter vårt arbeid.
Telefon 78 89 68 60 – Vipps 133 935 – Kontonummer 4932.63.30026

Dán lávvordaga, golggotmánnu 22. beaivvi, eahkes dii. 18:00-21:00 ja sotnabeaivvi golggotmánu 23. beaivvi dii. 10:00 – 13:00 rádjái lea mis njuolggosátta Radio DSFas, ja das beasat gullat rohkosbottu, jearahallamiid, lávlagiid ja sálmmaid, – sámegillii ja dárogillii. Mii vuorbádit ja juohkit skeaŋkkaid didjiide geat dán sáddenáiggiin doarjubehtet radio DSF ruđalaččat.

Riŋges midjiide sálbmasávaldagaid, dearvuođaid ja skeaŋkalohpádusaid. Giitu didjiide buohkaide geat dorjubehtet min barggu.
Telefonnummár lea: 78 89 68 60 – Vipps nr.: 133 935. Kontonummár: 4932.63.30026.

Radio DSF 30 år i dag!

I dag tirsdag 14. juli 2020 er det 30 år siden Radio DSF hadde sin første sending. Det skjedde på Den Samiske Folkehøgskolen i Karasjok, lørdag 14. juli 1990, under Norges Samemisjon sitt landsmøte. Vi markerer jubileet med å sende opptak av den aller første sendingen, den kan høres i kveld kl. 18:00. Ca. 21:30 sender vi også en bibeltime med tema «Kraft til troens strid», av Thor With som ble holdt 13. juli 1990 på landsmøtet.

Samtidig har vi gleden av å invitere til jubileumsfest under Norges Samemisjon sitt landsmøte i Alta 3. oktober 2020 kl. 20:00 på Saga skole og grendehus. Vi må nok regne med at det vil bli nødvendig med påmelding til denne festen av smittevernhensyn. Detaljer om dette vil bli kunngjort over sommeren.

Radio DSF sender nå 24/7

Fra 1. mai sender vi døgnet rundt på DAB-konsesjonene våre, på FM i Vadsø/Nesseby og på nettradioen. På natten sender vi taler fra forskjellige talearkiv, og eldre salmer, for det meste hentet fra Landstads salmebok. Disse er fremført av personer i Alta for bruk i Radio DSF, noe vi er takknemlige for.

På DAB i Alta, og flere steder i Troms

I tillegg til sendingene våre på FM i Finnmark har vi nå sendinger på DAB også i Alta, Tromsø, Bardufoss og Finnsnes. På disse stedene, og på FM i Vadsø/Nesseby kan du nå høre oss 14-16 timer alle dager i uka. Se Sendetider DAB på toppen av siden for fullstendig program. Vi jobber for tiden også med å planlegge utbygging av DAB-dekning for lokalradio flere steder i Finnmark i samarbeid med flere lokale aktører der.

Láhpoluoppal kapell

Láhpoluoppal kapell i Kautokeino.

Programtilbudet tar utgangspunkt i sendingene våre på FM i Finnmark. Vi er en radiostasjon for det samiske folket, for både samisk-, finsk-, svensk- og norsktalende samer. Vi sender derfor programmer med disse språkene. Vi er også med på å ta vare på den samiske- og læstadianske sangtradisjonen som kjennetegner kristenlivet i dette området.

I den utvidede sendetiden vi har på DAB sender vi taler og forskjellig innhold. Vi ønsker å videreutvikle oss i tiden fremover for å bli en kristen lokalradio som gjenspeiler deler av det lokale kristenlivet også i det utvidede dekningsområdet.

Vi bygger vårt arbeid på bibeltroskap på den evangelisk luthersk bekjennelse, så innholdet på kanalen vil derfor gjenspeile dette.

Ta kontakt via kontaktskjemaet hvis du har spørsmål, programforslag eller lignende, eller om du vil bidra med noe eller hjelpe oss på en eller annen måte.

Følg oss gjerne også på Instagram: @radiodsf

Veien gjennom bibelen/Geaidno Biibala čađa

Veien gjennom bibelen/Geaidno Biibala čađa er vår norsk-samiske utgave av denne serien som finnes på mange språk. Serien består av 2035 programmer og er laget av Alf Kristian Tellefsen, i samarbeid med flere tolker.

Du hører programmet hver ukedag klokken 10:00, 18:00 og 22:30 på Radio DSF.
På lørdag kveld går ukens programmer i reprise 18:00-18:45 og ca. 19:15 – 20:20.

Vi sender også flere andre språkutgaver av Veien gjennom bibelen.
På hverdager:
Norsk ca. 20:40
Finsk kl. 14:15 og 20:00
Svensk 07:00 og 21:00.
Den svenske utgaven går i reprise lørdag kveld kl. 21:00-22:30 og 23:00-24:00.

«Sanger vi aldri glemmer». Nytt radioprogram på torsdager.

Det er i takknemlighet til Gud for hva han har gitt oss gjennom den kristne sang– og salmeskatten, at denne programserien er blitt til. Dette skriver P7 om serien «Sanger vi aldri glemmer».Programserien er laget av Johnn R.Hardang, radiopastor i P7 Kristen Riksradio. Programmet sendes i en prøveperiode på Radio DSF, torsdager kl.10:00 og ca. kl.18:30.

Veien gjennom bibelen/Geaidno Biibala čađa

Du kan nå lytte til ”Veien Gjennom Bibelen/Geaidno Biibala čađa” på Radio DSF sin webside.De første 5 programmene om Johannes-evangeliet finner du på høyre side.
Programposten har fulgt Radio DSF fra første sendingsdag den 14. juli 1990. Det er til sammen 2.035 program på vel 20 minutter.
Alf K. Tellefsen hadde ansvar for å tilrettelegge programmene, som kom på norsk, slik at det passet inn til samiske forhold og språk. Han har også lest inn alle de norske tekstene.
Til å begynne med var det Anders Sara fra Maze som hadde ansvar for den samiske del av tolkingen. Siden kom det 4 andre medhjelpere. Helmer Persen, Lakselv, Ellen Sara Sandvik Moen, Kautokeino, Berit Anne Tretteskog, Karasjok og Sara Ellen Grønmo, Karasjok.