Dagens program

09:30 – Sang og salmer og Veien gjennom Bibelen

10:00 – Samisk diakonikvarter v/ Leif Petter Grønmo

11:00 – Vindu mot livet v/Olav Hardang

11:30 – Veien gjennom Bibelen på finsk

12:00 – Veien gjennom Bibelen på russisk

12:30 – Slutt

18:00 – Sang og salmer  og Veien gjennom Bibelen

18:30 – Samisk diakonikvarter v/ Leif Petter Grønmo

19:30 – Vindu mot livet v/Olav Hardang

20:00 – Veien gjennom Bibelen på finsk

20:30 – Veien gjennom Bibelen på russisk

21:00 – Slutt