Støtt oss!

Du kan støtte oss mange måter:
* Lytte til radioen
* Be for radioen
* Gi til radioen (via Vipps, til konto eller opprette fast givertjeneste)
* Arrangere innsamlingsaksjon
* Bidra med frivillig arbeid i studio, telefonvakt, forbeder, sanger, m.m.
* Bidra med frivillig arbeid på uteanlegg, snekring, male, m.m.
* Bidra med programinnhold med lokal tilhørighet, ideer, CDer, lydfiler osv.

Vi inviterer deg til å støtte opp om radioen, slik at vi kan fortsette å så ut Guds Ord over radioen til innbyggere på flere språk i Finnmark og Troms.

Økonomi
Å drive Radio DSF koster litt over en million i året. For å få det til å gå rundt er vi avhengig av støttespillere som er villige til å gi. Vi ber deg derfor om å vurdere om du kan gi en prosentandel av dine inntekter til drift av kristen radio.

Innsamlingsmål 2019: kr 1 000 000.
Gaveinntekter pr. 15.4.: kr 30 380.
Prosent innsamlet: 3%